Lånebegreper

Ord og uttrykk i forbindelse med boligkjøp

Når du skal kjøpe bolig og ta opp boliglån kan det være flere ord som kan være vanskelig å forstå.

Ord og uttrykk

Annuitetslån

Hvis du ønsker å betale det samme terminbeløpet gjennom hele låneperioden velger du at boliglånet skal være et annuitetslån.

I starten er lånebeløpet og rentekostnadene høyest. Etter hvert som lånebeløpet går ned, synker rentekostnadene og en større andel av terminbeløpet går til nedbetaling av selve boliglånet.

Belåningsgrad

Størrelsen på lånet i forhold til verdien på boligen. Dette utgjør en prosent. Når man beregner belåningsgrad, blir all gjeld på boligen tatt med, inkludert fellesgjeld i et borettslag. Bruk lånekalkulatoren for å beregne belåningsgrad.

Dokumentavgift

Når man kjøper bolig, må man betale dokumentavgift til staten på 2,5 % av kjøpesummen. Dette skjer når man tinglyser nye eiere hos Statens Kartverk. Gjelder ikke ved kjøp av borettslag eller andels- og aksjeleilighet.

Egenkapital

Det er et krav til egenkapital ved kjøp av bolig. Det kan være oppsparte midler f.eks. BSU eller pant i annen bolig. Ved kjøp av bolig til eget bruk er hovedregelen 15 % egenkapital.

Effektiv rente

Effektiv rente er lånerenten som inkluderer provisjoner, etableringsgebyr og termingebyr. Dette er den reelle renten du skal forholde deg til.

Nominell rente

Nominell rente er lånerenten uten gebyr og provisjoner.

Fast rente

Renten blir bundet for en avtalt periode i 3, 5 eller 10 år. Banken kan ikke endre renten i denne perioden.

Flytende rente

Rentenivået følger pengemarkedsrenten, og banken kan sette opp eller ned rentesatsen. Du blir varslet 8 uker på forhånd ved renteøkning.

Serielån

Med et serielån er terminbeløpet høyest i begynnelsen og som vil gradvis synke etter hvert som rentekostnadene blir lavere. Årsaken er at serielån har faste avdrag, men siden rentekostnadene stadig blir lavere, blir også terminbeløpet lavere for hver gang. Det vil si at du betaler like store avdrag, men lavere renter for hvert terminbeløp.

Avdragsfrihet

Du kan avtale med banken ikke å betale avdrag i en periode, dvs. bare å betale renter. Lån må ligge innenfor 60 % belåning (av verdi på boligen).

Diskontering

Utbetaling av et lån.

Finansieringsbevis

En bekreftelse fra banken på at du kan kjøpe bolig opptil en gitt sum.

Rammelån

Ved rammelån innvilges en låneramme (inntil 60 % av boligens verdi) som du disponerer etter behov. Du velger selv hvor mye du ønsker å ta ut, og det påløper kun renter av det du låner.

Frarådningsplikt

Banken har plikt til å vurdere om du bør ta opp lånet som du søker om. Dersom banken kommer frem til at økonomien ikke er god nok, har de plikt til å fraråde deg å ta opp lån.

Gjeldsbrev

En bindende avtale om å betale tilbake det du skylder ved et lån.

Gjeldsgrad

All gjeld delt på inntekt. Regnes som oftest for hele husholdningen.

Kausjon

Velger du å kausjonere for en annens lån, vil du bli holdt ansvarlig for lånet dersom låntaker ikke klarer å betjene det.

Realkausjon

Når en kausjonist stiller med tilleggssikkerhet, f.eks. i form av egen bolig eller hytte.

Løpetid

Nedbetalingstiden for et lån.

Låneevne

Låneevne forteller noe om hvor mye du har igjen til å betale renter og avdrag etter at andre utgifter er betalt.

Medlåntaker

Den personen som du skal ta opp lån sammen med. Denne personen er ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntaker. Vanligvis kjæreste, samboer eller ektefelle.

Mellomfinansiering

Mellomfinansiering er et midlertidig/kortsiktig lån hvis man kjøper en ny bolig før den gamle er solgt. Når gammel bolig er solgt, nedbetales lånet med den egenkapitalen som var bundet opp i boligen.

Overtrekksrente

Hvis du har overtrekt kontoen din med penger du ikke har må du betale overtrekksrente.

Pant

Hvis banken innvilger deg boliglån, vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen. Pantesikkerheten gir banken rett til å kreve boligen solgt, dersom du ikke betaler for lånet i tråd med låneavtalen.

Refinansiering

Du kan refinansiere ved å øke lånet du allerede har eller samle flere mindre lån.

Terminbeløp

For hver termin betaler du ned lån og renter med et visst beløp. En termin kan være en gang i måneden, hver tredje måned, en gang i året eller annet.


Har du spørsmål om kort, nettbank, betalinger etc. – sjekk Ofte stilte spørsmål