Rammelån

Kvinne i stue med PC

Frihet til å velge

Du bestemmer selv hvor mye av rammelånet du ønsker å bruke til enhver tid og når du ønsker å betale tilbake.

 • Betal renter på det du bruker
 • Lån inntil 60 % av boligens eiendomsverdi
 • Sikkerhet i egen bolig

Full fleksibilitet med rammelån

Dette lånet passer for deg som har betalt ned mye av boliglånet du har fra før og som ønsker en fleksibel løsning. Du kan låne inntil 60 % av boligens verdi. Pengene disponerer du fra nett- og mobilbank. Dersom rentebeløpet overstiger innvilget kreditt må du selv innbetale skyldig beløp.

Slik søker du rammelån:

 1. Registrer deg som kunde før du søker om rammelån
 2. Logg inn i nettbanken
 3. Klikk på «Søk om lån» og velg «Søk om rammelån»
 4. Skriv inn verdi på boligen og ønsket beløp for rammelånet
 5. Se over at dine personopplysninger er riktige
 6. Hvis du søker sammen med en medlåntaker, må også medlåntakers opplysninger registreres
 7. Legg inn opplysninger om dine eksisterende eiendommer
 8. Se over søknaden og send inn

Sjekk hva lånet koster

Renter betales kun av benyttet kreditt og blir belastet rammelånskontoen siste dato hver måned. Dersom rentebeløpet overstiger innvilget kreditt må du selv innbetale skyldig beløp.

Spørsmål og svar om rammelån

Er det noen begrensning på hva rammelånet kan brukes til?

Nei, det er ingen begrensning.

Hva er beløpsgrensen for rammelån?

Det er ingen beløpsgrense på rammelån.

Hva er rammelån?

Et rammelån er et fleksibelt boliglån der du har en ramme som du selv velger hvor mye du ønsker å benytte deg av. Lånerammen er tilgjengelig i nettbanken og du betaler tilbake på lånet når det passer deg. Du betaler kun renter av det du bruker. Renten legges til på rammelånet hver måned.

Rammen løper i ett år, men kredittgiver (Sparebanken Øst) vil ved utløpet av perioden vurdere om rammen helt eller delvis kan forlenges for en ny periode eller om den skal gjøres om til nedbetalingslån.

Du kan ha en ramme på opptil 60 % av boligens verdi og 4.000.000 kr.

Rammelån omtales også som fleksilån/flexilån, flexikreditt, rammekreditt eller boligkreditt.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?
 1. Du får beskjed når du kan gi samtykke til at vi innhenter nødvendige opplysninger fra Skatteetaten
 2. Vi sender deg et lånetilbud
 3. Signerer lånetilbudet med BankID eller BankID på mobil
 4. Pantedokumentene tinglyses
 5. Rammelånet gjøres tilgjengelig i nett- og mobilbank
Hvor mye rammelån kan jeg søke om?

Beløpsgrense for rammelån er kr 4 millioner og total belåning er maks kr 6 millioner.

Hvordan betaler jeg ned på rammelånet? (Nedbetalingsplan)

På rammelån er det ingen fast nedbetalingsplan. Renter av beløpet du har brukt belastes automatisk rammelånskontoen den 1. hver måned. Så lenge du er innenfor rammen du søkte om trenger du ikke innbetale noe. Du bestemmer selv når du vil betale avdrag.

Pass på at du har kontroll på nedbetalingen av rammelånet. Vi anbefaler at du setter opp fast betaling for å sikre at lånet blir mindre.

Du kan bruke lånekalkulatoren for å beregne månedlige renter og avdrag, i tillegg kan du sette en nedbetalingstid.

Hvordan flytter jeg boliglånet?

Boliglånet flytter vi for deg når du søker og får innvilget lån hos oss. I første steget velger du «Flytte lån fra annen bank» under valget «Låneformål».

For å søke lån må du først bli kunde. Medlåntaker må også være kunde.

Aksepter lånetilbudet, signér lånepapirene. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån.

Hvordan søke om rammelån?

Ønsker du å søke om rammelån må du skrive inn boligens verdi, samt ønsket kredittramme. Identifiser deg med BankID underveis i prosessen, da hentes kontaktinformasjonen din opp og eiendommer du eventuelt eier idag.

Gjelder både om du har lån hos oss fra før eller ønsker å flytte det fra en annen bank.

Låneeksempel rammelån

Du eier en bolig med en verdi på kr. 4.000.000 og boliglånet ditt er på kr. 1.600.000. Du kan da søke om et rammelån på kr. 2.000.000,-. Da har du en disponibel ramme (beløp) på kr. 400.000 i nettbanken. Du betaler kun renter av det du bruker av rammen og velger selv når du vil betale ned på lånet.

Rammelån ble tidligere omtalt som flexikreditt.