Høyrentekonto

Mann med skjegg ser i kamera med skog i bakgrunn.

Høyrentekonto for beløp mellom 500.000 kroner og 5.000.000 kroner

  • Renten bokføres årlig
  • Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet
  • Inntil 12 varslede gebyrfrie uttak

God rente på sparepengene

Denne høyrentekontoen, som vi kaller DinKONTO+ er en sparekonto der du får litt høyrere rente for beløp mellom kr 500.000,- og kr 5.000.000,-. Det er kun mulig å opprette én konto av denne typen og du kan ikke registrere andre disponenter.

Du må være over 18 år og ha BankID.

Regler for høyrentekonto

  • Opptjent rente godskrives den 31.12. hvert år. Effektiv rente er lik nominell rente forutsatt at det kun gjøres uttak som er varslet.
  • Uttak/overføringer fra høyrentekontoen eller avslutning av kontoen krever at vi får beskjed via nettpostkassen i nettbanken. Det må påregnes inntil tre (3) løpedager i tillegg til de 31 varslingsdagene før beløpet overføres til en ordinær bankkonto. Hvis dag for utbetaling er en helgedag eller helligdag, vil uttaket skje første påfølgende ordinære virkedag. Dersom uttaket ikke blir varslet, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.
  • Fjorårets rente er ikke gebyrfri. Det vil si at opptjent rente fra året før behandles med samme regler for uttak som saldoen ellers.
  • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen
  • Det kan settes inn penger på kontoen selv om det er registrert varsel om uttak fra kontoen
  • Dersom saldo kommer under 500.000 kroner og for den delen av saldoen som overstiger  5.000.000 kroner blir renten satt til 0,50 %
  • Det kan ikke knyttes betalingskort eller avtaler til denne kontoen

Prisliste

Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.

Spørsmål og svar

Hvilke kontoer kan vises i en annen bank?

Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak kan ikke vises hos andre banker.

Hvordan åpne en konto?

Du kan selv opprette inntil seks kontoer i nett- og mobilbanken. I menyen velger du ”Åpne konto” under menypunktet «Kontoer».

Hvis valget ikke er tilgjengelig eller du av andre årsaker ikke får opprettet konto send en henvendelse med «Sikker melding» fra nettbanken.

Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nett- eller mobilbanken og send melding om hvilke(n) konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har ett bankkort på en konto som skal avsluttes, må du makulere kortet eller sende det til Sparebanken Øst før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer som du ønsker eventuelt restbeløp og renter overført til.

Gjelder det høyrentekonto, må du sende varsel om avslutning minimum 31 dager før for gebyrfri avslutning.

Hvordan tar jeg ut penger fra høyrentekontoen?

Ønsker du å ta ut penger fra høyrentekontoen må du sende oss en melding i nettbanken. For gebyrfrie uttak må du varsle oss minimum 31 dager før.

Kan andre disponere kontoen min?

Nei, det er kun kontoeier som kan disponere en konto.

Kan nye kunder åpne konto med en gang?

Det vil ta inntil 2 virkedager fra en nyregistrert kunde kan åpne konto og bestille kort. Det er fordi det foretas en ekstra kontroll internt.

Hvis det tar lengre tid eller du har andre spørsmål kan du kontakte banken via «Sikker melding» i nett- og mobilbanken.

Kontoavtale inngås med Sparebanken Øst