Mann som sitter ved en pc

Høyrentekonto

DinKONTO+ er en høyrentekonto med høyeste rente på 1,10 %. Beste rente på beløp mellom 500.000 kroner og 5.000.000 kroner

  • Renten bokføres årlig
  • Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet
  • Inntil 12 varslede gebyrfrie uttak

God rente på sparepengene

Høyrentekonto er perfekt for deg som har penger å spare og ønsker høy rente. Høyrentekontoen DinKONTO+ er en sparekonto der du får den beste rente for beløp mellom kr 500.000,- og kr 5.000.000,-.

Hva er høyrentekonto

Har du penger du vet du ikke skal bruke på en stund eller sparer til noe stort, som bil eller båt, er høyrentekonto et trygt og smart sparealternativ. Det er også et godt alternativ om du skal spare på sikt til barn eller barnebarn. Høyrentekonto er en sparekonto, uten binding og risiko, med en høyere rente sammenlignet med ordinær lønns- eller brukskonto. Det er på høyrentekonto du ofte får den beste renten når du skal spare på konto.

Fleksibel sparing

Med DinKONTO+ er det enkelt å spare langsiktig med full oversikt i nett – og mobilbank. Du har inntil 12 varslede gebyrfrie uttak, som gjør denne høyrentekontoen veldig fleksibel.  Samtidig plasserer du pengene dine trygt i banken. Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet. Velger du ta ut penger uten å varsle, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.

Enkelt å opprette DinKONTO+

For å opprette en høyrentekonto må du bli kunde i DinBANK. Det koster ingenting å bli kunde og du registrerer deg enkelt med BankID. Er du allerede kunde, kan du opprette din egen DinKONTO+ i nettbanken. Det er kun mulig å opprette én konto av denne typen og du kan ikke registrere andre disponenter. I og med at denne kontoen er beregnet for langsiktig sparing, kan det ikke knyttes til betalingskort eller faste avtaler.

Beløp og rente:

DinKONTO+ 0 – 499.99 kr0,80 %
DinKONTO+ 500.000 – 5.000.000 kr1,10 %
DinKONTO+ Over 5.000.000 kr0,80 %

Regler for høyrentekonto

  • Opptjent rente godskrives den 31.12. hvert år. Effektiv rente er lik nominell rente forutsatt at det kun gjøres uttak som er varslet.
  • Uttak/overføringer fra høyrentekontoen eller avslutning av kontoen krever at vi får beskjed via sikker melding i nett- og mobilbank. Det må påregnes inntil tre (3) løpedager i tillegg til de 31 varslingsdagene før beløpet overføres til en ordinær bankkonto. Hvis dag for utbetaling er en helgedag eller helligdag, vil uttaket skje første påfølgende ordinære virkedag. Dersom uttaket ikke blir varslet, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.
  • Fjorårets rente er ikke gebyrfri. Det vil si at opptjent rente fra året før behandles med samme regler for uttak som saldoen ellers.
  • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen
  • Det kan settes inn penger på kontoen selv om det er registrert varsel om uttak fra kontoen
  • Dersom saldo kommer under 500.000 kroner og for den delen av saldoen som overstiger  5.000.000 kroner blir renten satt til 0,50 %
  • Det kan ikke knyttes betalingskort eller avtaler til denne kontoen

Spørsmål og svar

Hva er varslingsfristen for renteendringer?

Vi som bank er pålagt en varslingsfrist fra man beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres for kunden. Når det går i kunden favør er det ingen varslingsfrist, som når vi å setter renten ned på boliglån eller opp på sparing. Varslingsfristen for å øke utlånsrenten er 8 uker i etter at ny Finansavtalelov trådte i kraft 1. juli 2023.

Hvilke kontoer kan vises i en annen bank?

Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak kan ikke vises hos andre banker.

Hvordan åpne en konto?

Du kan selv opprette inntil seks kontoer i nett- og mobilbanken. I menyen velger du ”Åpne konto” under menypunktet «Kontoer».

Hvis valget ikke er tilgjengelig eller du av andre årsaker ikke får opprettet konto send en henvendelse med «Sikker melding» fra nettbanken.

Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nett- eller mobilbanken og send melding om hvilke(n) konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har ett bankkort på en konto som skal avsluttes, må du makulere kortet eller sende det til Sparebanken Øst før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer som du ønsker eventuelt restbeløp og renter overført til.

Gjelder det høyrentekonto, må du sende varsel om avslutning minimum 31 dager før for gebyrfri avslutning.

Hvordan tar jeg ut penger fra høyrentekontoen?

Ønsker du å ta ut penger fra høyrentekontoen må du sende oss en melding i nettbanken. For gebyrfrie uttak må du varsle oss minimum 31 dager før.

Kan andre disponere kontoen min?

Nei, det er kun kontoeier som kan disponere en konto.

Kan nye kunder åpne konto med en gang?

Du kan åpne flere kontoer og overføre penger til dine nye kontoer med en gang. Men kontoen er fryst, det vil si at du ikke kan overføre penger ut før etter 48 timer.

Det er fordi det foretas en ekstra kontroll internt.

Hvis det tar lengre tid eller du har andre spørsmål kan du kontakte banken via «Sikker melding» i nett- og mobilbanken.

Spare i sparekonto eller fond

Begge måtene å spare penger på har sine fordeler og begrensinger.

Sparing i sparekonto eller høyrentekonto er mer forutsigbart. En sparekonto krever ingen forkunnskaper eller spesiell interesse. Det er ingen gebyrer og honorarer på sparekontoene hos DinBANK.no.

I tillegg har du lettere tilgang på pengene du har spart opp i en sparekonto enn i ett fond.

Pengene er trygge

Dine penger er dekket av Bankenes Sikringsfonds innskuddsgaranti på opptil 2 millioner. For deg som er DinBANK-kunde betyr det at garantien på maksimum 2 millioner kroner gjelder samlet for DinBANK og Sparebanken Øst.