Mann som sitter ved en pc

Høyrentekonto

Beste renten på beløp mellom 500.000 kroner og 5.000.000 kroner

  • Renten bokføres årlig
  • Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet
  • Inntil 12 varslede gebyrfrie uttak

God rente på sparepengene

Denne høyrentekontoen, som vi kaller DinKONTO+ er en sparekonto der du får litt høyrere rente for beløp mellom kr 500.000,- og kr 5.000.000,-. Det er kun mulig å opprette én konto av denne typen og du kan ikke registrere andre disponenter.

Du må være over 18 år og ha BankID.

Regler for høyrentekonto

  • Opptjent rente godskrives den 31.12. hvert år. Effektiv rente er lik nominell rente forutsatt at det kun gjøres uttak som er varslet.
  • Uttak/overføringer fra høyrentekontoen eller avslutning av kontoen krever at vi får beskjed via nettpostkassen i nettbanken. Det må påregnes inntil tre (3) løpedager i tillegg til de 31 varslingsdagene før beløpet overføres til en ordinær bankkonto. Hvis dag for utbetaling er en helgedag eller helligdag, vil uttaket skje første påfølgende ordinære virkedag. Dersom uttaket ikke blir varslet, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.
  • Fjorårets rente er ikke gebyrfri. Det vil si at opptjent rente fra året før behandles med samme regler for uttak som saldoen ellers.
  • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen
  • Det kan settes inn penger på kontoen selv om det er registrert varsel om uttak fra kontoen
  • Dersom saldo kommer under 500.000 kroner og for den delen av saldoen som overstiger  5.000.000 kroner blir renten satt til 0,50 %
  • Det kan ikke knyttes betalingskort eller avtaler til denne kontoen

Prisliste

Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet.

Spørsmål og svar

Hva er fond og aksjer?

Fond:
Når man investerer i et fond fordeles pengene ut på flere mindre investeringer som til sammen utgjør et fond. Et fond forvaltes av profesjonelle forvaltere som setter sammen ulike investeringer med penger fra deg og andre sparere. Forvalteren reduserer risikoen ved å fordele pengen dine utover flere investeringer.
Fond kan settes sammen på ulike måter. Det kan være en kombinasjon av investeringer i en sektor som teknologi og helse, eller velges ut basert på om fondet er globalt eller kun skal bestå av norske investeringer.


Aksjer:
En aksje er en eierandel av et aksjeselskap. Ved kjøp av en aksje i et selskap blir man medeier av selskapet man investerer i. Eierandelen man får avhenger da av hvor mange aksjer man kjøper. Det er da et begrenset antall aksjer i et selskap og hver enkelt aksje i et selskap har lik verdi.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for pengene?

Det er fullt mulig å selge hele eller en andel av fondene sine når man ønsker. Dette kan du enkelt gjøre i Norne. Det er ingen krav om å ha pengene investert i en viss periode.

Hva menes med ulike typer fond?

Det finnes flere ulike typer fond avhengig av hva de inneholder og hvordan de er forvaltet. Man kan investere i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse kan være aktivt eller passivt forvaltet. Aktiv forvaltning betyr at en forvalter har som mål å oppnå en høyere avkastning enn referanseindeksen over tid. Passiv forvaltning har som mål å oppnå samme avkastning som indeks og er billigere enn aktiv forvaltning.

Aksjefond består hovedsakelig av aksjer, og rentefond består i mesteparten av investeringer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Et kombinasjonsfond er et fond med en fordeling av disse to. Et eksempel på dette er et fond som investerer 50% i aksjer og 50% i rentepapirer.

Hvilke kontoer kan vises i en annen bank?

Kontoer uten begrensinger kan vises i andre banker. Typisk er dette brukskontoer. Sparekontoer med begrensinger på antall uttak kan ikke vises hos andre banker.

Hvor mye må man spare i fond?

Det er da ingen fasit på hvor mye man må spare i fond da dette er opp til hver enkelt. Fondene har et minstebeløp for kjøp på kr. 250. Ved kjøp av fond kan man sette inn et enkeltbeløp eller opprette en fast spareavtale.

Hvordan åpne en konto?

Du kan selv opprette inntil seks kontoer i nett- og mobilbanken. I menyen velger du ”Åpne konto” under menypunktet «Kontoer».

Hvis valget ikke er tilgjengelig eller du av andre årsaker ikke får opprettet konto send en henvendelse med «Sikker melding» fra nettbanken.

Hvordan avslutter jeg en konto?

Logg deg inn i nett- eller mobilbanken og send melding om hvilke(n) konto(er) som skal avsluttes. Dersom du har ett bankkort på en konto som skal avsluttes, må du makulere kortet eller sende det til Sparebanken Øst før kontoen kan slettes. I meldingen må du oppgi kontonummer som du ønsker eventuelt restbeløp og renter overført til.

Gjelder det høyrentekonto, må du sende varsel om avslutning minimum 31 dager før for gebyrfri avslutning.

Hvordan flytte jeg fond fra annen bank?

Flytting av aksjesparekonto gjøres enkelt på Norne plattformen. Logg inn og velg FOND fra menyen i nettbanken. . Du vil da bli tatt videre til Norne hvor du vil kunne velge Opprett/Flytt til ASK. Her vil du få muligheten til å opprette en ny aksjesparekonto og samtidig overføre beholdningen du har på annen plattform helt kostnadsfritt.

Hvordan fungerer skatt på aksjesparekonto?

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og fond skattefritt, og du betaler først skatt når man tar ut gevinsten. Du kan ta ut det du selv har satt inn skattefritt, og ved uttak som overstiger innskutt beløp vil du måtte skatte av gevinsten. Fradrag for tap ved salg vil man først få når aksjesparekontoen avsluttes.
Flytting av ASK utløser ikke skatteplikt.

Hvordan tar jeg ut penger fra høyrentekontoen?

Ønsker du å ta ut penger fra høyrentekontoen må du sende oss en melding i nettbanken. For gebyrfrie uttak må du varsle oss minimum 31 dager før.

Kan andre disponere kontoen min?

Nei, det er kun kontoeier som kan disponere en konto.

Kan nye kunder åpne konto med en gang?

Det vil ta inntil 2 virkedager fra en nyregistrert kunde kan åpne konto og bestille kort. Det er fordi det foretas en ekstra kontroll internt.

Hvis det tar lengre tid eller du har andre spørsmål kan du kontakte banken via «Sikker melding» i nett- og mobilbanken.

Kontoavtale inngås med Sparebanken Øst