Lån

Flytt lånet til oss. Raskt og enkelt.

Finn lånet som dekker ditt behov

Vi tilbyr boliglån med svært gode betingelser. Finn lånet som passer deg ut i fra ditt behov. Med lånekalkulatoren kan du selv beregne hva lånet vil koste ut ifra lånebehov, egenkapital og ønsket nedbetalingstid på lånet.

Priser på boliglån

Nominell rente Effektiv rente
Boliglån Ung (BLU) 85 %fra 1,78 %fra 1,79 %
Boliglån 50 %fra 1,99 %fra 2,01 %
Boliglån 75 %fra 2,19 %fra 2,21 %
Rammelån 60 %fra 2,19 %fra 2,21 %

Priseksempel: Effektiv rente 1,79 %, lån kr 2.000.000,-, 25 år, totalt kr 2.479.323,-

Ofte stilte spørsmål om boliglån

Godtas kausjon/realkausjon?

Nei, dessverre godtas ikke kausjon eller realkausjon.

Hva er forskjellen på type lån?

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Rammelån: Er et lån med innvilget kredittramme. Ingen fast nedbetalingstid og ikke fast trekk av terminbeløp. Renten kapitaliseres hver måned av benyttet kreditt. Rammelånet disponeres i nettbanken. Innvilges med sikkerhet innenfor 60 % av boligverdi.

Mellomfinansiering: Når du skal bytte bolig, kan du søke mellomfinansiering. Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpskontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt. Omkostninger, se prisliste.

Hva må jeg ha klart når jeg skal søke lån?

Du og eventuell medlåntaker må være kunde før du kan søke lån.

Ha BankID eller BankID på mobil klar for bruk underveis i prosessen. Da vil informasjon fra skattemeldingen, eiendommer du eventuelt eier og annen informasjon hentes frem. Juster denne informasjon hvis det ikke stemmer med dagens situasjon.

Informasjon om eventuelt lån som skal innfris legges inn underveis i søknaden.

Hva skjer etter at jeg har sendt inn søknad om boliglån?
  • Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
  • Etter at du har signert og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
  • Lånet utbetales
Hva slags sikkerhet (pant) godtas?

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi tar også pant i tomt og fritidsbolig. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i småbruk/landbrukseiendommer eller aksje- og obligasjonsleiligheter.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette ifølge utlånsforskriften fra Finansdepartementet 01.01.2021.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån per sikkerhet.

Hvem kan være medlåntaker?

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas som medlåntaker.

Hvilken dokumentasjon er nødvendig for å søke om boliglån?

For å behandle søknaden om boliglån må vi ha dine tre siste lønnsslipper og siste års skattemelding. Dette hentes automatisk fra Skatteetaten. Søker du sammen med noen gjelder dette også for han/henne. Man kan gi samtykke til at Sparebanken Øst henter inn lønnslipper og skattemelding.

Legg også ved verdivurdering, takst, husleiekontrakt eller kjøpekontrakt dersom du har dette.
Du vil bli bedt om å laste opp dokumentasjonen i slutten av søknaden. Filtypene som støttes i opplastingsfunksjonen er pdf, jpg, jpeg, png og msg.

Hvor finner jeg dokumentene jeg skal signere?

Du finner dokumentene dine ved å logge deg inn i signeringsportalen. Vi har også sendt deg informasjon om hvor du finner dokumentene på SMS og e-post.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få på boliglånet?

Du kan få inntil 30 års nedbetalingstid.

Hvordan flytter jeg boliglånet?

Boliglånet flytter vi for deg når du søker og får innvilget lån hos oss. I første steget velger du «Flytte lån fra annen bank» under valget «Låneformål».

For å søke lån må du først bli kunde. Medlåntaker må også være kunde.

Aksepter lånetilbudet, signér lånepapirene. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån.

Kan jeg få avdragsfrihet?

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Lånet må være innenfor 60 % av boligens verdi.

Kan jeg søke om finansieringsbevis?

Vi utsteder dessverre ikke finansieringsbevis.

Koster det noe å flytte lånet til DinBANK.no?

Nei, flytting av boliglån koster i utgangspunktet ingenting. Men tinglysingsgebyr til Statens Kartverk må betales.