Meld skade

For å få et best mulig skadeoppgjør bør du melde skaden så snart som mulig.

Dersom det skjer et uhell, er det viktig at du melder inn ditt forsikringskrav til Frende Forsikring så snart som mulig.

Logg deg inn med BankID eller BankID på mobil og registrer skaden eller ring kundeservice.