Annuitetslån

Samme terminbeløp gjennom hele låneperioden

Når du låner penger til kjøp av bolig må du også velge hvordan du ønsker å betale tilbake på lånet. Ønsker du at terminbeløpet skal være den samme gjennom låneperioden, velger du annuitetslån.

Velger du serielån vil terminbeløpet være høyest i starten av låneperioden og gradvis bli lavere.

Din livssituasjon er avgjørende for hva som passer best for deg.

Du velger hvilken lånetype du ønsker i boliglånssøknaden.

Slik fungerer annuitetslån

I starten av låneperioden er lånebeløpet og rentekostnadene høyest. Etter hvert som lånebeløpet reduseres, synker rentekostnadene og en større andel av terminbeløpet vil gå til nedbetaling av boliglånet.

Hvis du ønsker et annuitetslån så velger du det i lånesøknaden.

Beregn selv med lånekalkulator

Med boliglånskalkulatoren kan du regne ut hvor mye du må betale på lånet hver måned. Justerer du på nedbetalingstiden vil du se at det månedlige beløpet endrer seg.

Ord og uttrykk

Her er en oversikt over lånebegreper du vil møte når du skal søke lån.