Fond

Kvinne smiler til kamera utenfor møterom

Sparing i fond kan være et godt alternativ til sparekonto, spesielt om man tenker langsiktig.

Det kan gi høyere avkastning, men har også en høyere risiko. Fondssparing starter og følger du med på i nettbanken. Enkelt å komme i gang.

* Velg «Fond» i menyen i nettbanken

Kom i gang med fond

  • Krever ingen forkunnskaper
  • Profesjonelle forvaltere
  • Sprer risikoen i forhold til aksjer
  • Historisk høyere avkastning på pengene enn sparing på bankkonto

Sparing i aksjefond er å plassere pengene i mange aksjer samtidig, sammen med andre sparere. Dette minimerer risikoen i forhold til å handle enkeltaksjer. I tillegg har alle fond en profesjonell forvalter til å styre investeringene. Dette gjør at du ikke trenger mye forkunnskaper eller å holde deg oppdatert på hva som skjer på børsen og i markedet.

Disse fondsforvalterne kan du velge mellom

Vi tilbyr kjøp og salg av verdipapirfond gjennom Norne Securities. Der kan du velge blant mange fond fra ett utvalgt av kjente forvaltere som Alfred Berg Kapitalforvaltning, DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, Fondsfinans kapitalforvaltning, Holberg, KLP kapitalforvaltning, Odin Forvaltning og SKAGEN.

Norne tilbyr også egne fondspakker satt sammen av andre fond.

Slik flytter du fond

Flytting av aksjesparekonto gjøres enkelt på Norne plattformen. Logg inn og velg FOND fra menyen i nettbanken. Du vil da bli tatt videre til Norne hvor du vil kunne velge Opprett/Flytt til ASK. Her vil du få muligheten til å opprette en ny aksjesparekonto og samtidig overføre beholdningen du har på annen plattform helt kostnadsfritt.

Ved flytting fra en aksjesparekonto til en annen må man flytte alt. Har du fond Norne ikke tilbyr vil disse bli innløst og overført som kontantbeholdning inn på ny aksjesparekonto. Norne tilbyr ikke handel med utenlandske aksjer, og disse må da selges først.

Skatt ved flytting
Ved flytting av aksjesparekonto utløses det ikke skatteplikt. Fond som Norne ikke tilbyr vil bli solgt og overført som kontantbeholdning. Uavhengig om det blir overført som fond eller kontantbeholdning vil man ikke måtte skatte av dette.

IPS – Individuell pensjonssparing

Alt du sparer i IPS er unntatt formueskatt, og du betaler ikke skatt på gevinsten før du tar ut pengene.

AKS – Aksjesparekonto

Med aksjesparekonto utsetter du skatten på gevinsten når du skifter mellom aksjer og fond.

Spørsmål og svar om fond

Hva er fond og aksjer?

Fond:
Når man investerer i et fond fordeles pengene ut på flere mindre investeringer som til sammen utgjør et fond. Et fond forvaltes av profesjonelle forvaltere som setter sammen ulike investeringer med penger fra deg og andre sparere. Forvalteren reduserer risikoen ved å fordele pengen dine utover flere investeringer.
Fond kan settes sammen på ulike måter. Det kan være en kombinasjon av investeringer i en sektor som teknologi og helse, eller velges ut basert på om fondet er globalt eller kun skal bestå av norske investeringer.


Aksjer:
En aksje er en eierandel av et aksjeselskap. Ved kjøp av en aksje i et selskap blir man medeier av selskapet man investerer i. Eierandelen man får avhenger da av hvor mange aksjer man kjøper. Det er da et begrenset antall aksjer i et selskap og hver enkelt aksje i et selskap har lik verdi.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for pengene?

Det er fullt mulig å selge hele eller en andel av fondene sine når man ønsker. Dette kan du enkelt gjøre i Norne. Det er ingen krav om å ha pengene investert i en viss periode.

Hva menes med ulike typer fond?

Det finnes flere ulike typer fond avhengig av hva de inneholder og hvordan de er forvaltet. Man kan investere i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse kan være aktivt eller passivt forvaltet. Aktiv forvaltning betyr at en forvalter har som mål å oppnå en høyere avkastning enn referanseindeksen over tid. Passiv forvaltning har som mål å oppnå samme avkastning som indeks og er billigere enn aktiv forvaltning.

Aksjefond består hovedsakelig av aksjer, og rentefond består i mesteparten av investeringer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Et kombinasjonsfond er et fond med en fordeling av disse to. Et eksempel på dette er et fond som investerer 50% i aksjer og 50% i rentepapirer.

Hvor mye må man spare i fond?

Det er da ingen fasit på hvor mye man må spare i fond da dette er opp til hver enkelt. Fondene har et minstebeløp for kjøp på kr. 250. Ved kjøp av fond kan man sette inn et enkeltbeløp eller opprette en fast spareavtale.

Hvordan flytte jeg fond fra annen bank?

Flytting av aksjesparekonto gjøres enkelt på Norne plattformen. Logg inn og velg FOND fra menyen i nettbanken. . Du vil da bli tatt videre til Norne hvor du vil kunne velge Opprett/Flytt til ASK. Her vil du få muligheten til å opprette en ny aksjesparekonto og samtidig overføre beholdningen du har på annen plattform helt kostnadsfritt.

Hvordan fungerer skatt på aksjesparekonto?

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og fond skattefritt, og du betaler først skatt når man tar ut gevinsten. Du kan ta ut det du selv har satt inn skattefritt, og ved uttak som overstiger innskutt beløp vil du måtte skatte av gevinsten. Fradrag for tap ved salg vil man først få når aksjesparekontoen avsluttes.
Flytting av ASK utløser ikke skatteplikt.