Hvem kan være medlåntaker?

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas som medlåntaker.