Hva gjør jeg dersom bankkortet mitt blir stjålet eller mistet?

Da må kortet sperres. Slik gjør du det:

  1. Logg inn i nett- eller mobilbanken
  2. Velg «Kort» og «Kortoversikt» i menyen
  3. Trykk på pilen til høyre for kortet
  4. I menyen som kommer opp kan du sperre og bestille nytt kort, i tillegg til å sette regionsperre og hente PIN-kode
  5. Du kan da velge om kortet skal sperres permanent eller midlertidig.