Individuell pensjonssparing (IPS)

Dame på kontor ser rett i kamera

Sparing til pensjon med skattefordel

Fordeler med IPS

  • Spar inntil 15.000 kr i året
  • Alt du sparer i IPS er unntatt formueskatt
  • Utsett skatten på beløp tilsvarende det du sparer i ordningen hvert år
  • Mindre skatt på avkastning IPS en ved aksjefond. Uttak beskattes med 22 %, som alminnelig inntekt.
  • Utbetaling kan startes fra 62 år og utbetales til 80 år
  • Du velger selv fond og spareprofiler for pensjonssparingen

Hva er individuell pensjonssparing?

Den nye IPS-ordningen ble lansert som en «ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon». Det betyr at myndighetene lokker med økonomiske intensiver for at du skal ta et større ansvar for sparing til egen pensjon, i tillegg til pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Mot at du binder opp innskudd i langsiktig sparing til pensjon får du økonomiske fordeler i dag.