Aksjesparekonto (ASK)

Mann med rød caps og briller sitter ute med nettbrett

Konto for skattefritt kjøp og salg av aksjer og aksjefond

Alle som sparer i fond bør opprette en aksjesparekonto. Det gir mer fleksibilitet og du betaler ikke skatt når du skifter mellom fond og aksjer. Sparer du i flere fond får du også samlet alt på ett sted.

Kostnadsfritt å opprette.

Skattefordeler

Utsatt skatt:
Du kan ta ut innskutt (spart) beløp uten å måtte skatte av det. Skatt på avkastning er først når du tar ut mer enn du har spart.

Hvis du bytter mellom fond, så må du ikke skatte av det. Det er også lavere formueskatt på fond og aksjer i en aksjesparekonto enn innskudd i banken.

Du kan opprette flere

Du kan ha flere aksjesparekontoer, både her og andre leverandører. Det går helt fint å overføre verdipapirer i en AKS til en aksjesparekonto til en annen leverandør uten at det utløser beskatning.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto?

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Dette innebærer at du ikke kan ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men disse kan ikke gjøres rentebærende.

Ofte stilte spørsmål

Slik flytter du aksjesparekonto (ASK)

Det er enkelt å flytte fond. Ved flytting til en aksjesparekonto (ASK) bli hele beholdningen flyttet.

Har du fond vi ikke tilbyr, innløser vi disse og overfører de som kontantbeholdning inn på aksjesparekontoen (ASK) du flytter til.

Vi tilbyr ikke handel med utenlandske aksjer. Hvis du ønsker å flytte en aksjesparekonto (ASK) med denne typen aksjer, må aksjene selges først.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp.