Hva må jeg ha klart når jeg skal søke lån?

Du som hovedlåntaker må være kunde før du kan søke lån. Medlåntaker bør også bli kunde når dere søker, da vil behandlingen gå raskere.

Ha BankID eller BankID på mobil klar for bruk underveis i prosessen. Da vil informasjon fra skattemeldingen, eiendommer du eventuelt eier og annen informasjon hentes frem. Juster denne informasjon hvis det ikke stemmer med dagens situasjon.

Informasjon om eventuelt lån som skal innfris legges inn underveis i søknaden. Ha lånenummer fra annen bank klar.