Bestride en ukjent transaksjon

Har du oppdaget ukjente transaksjoner på konto eller kort kan du bestride dette.

En bestridelse av transaksjon, tidligere kalt reklamasjon, gjør du til vår eierbank, Sparebanken Øst.

Betale inn ekstra for å ha mindre månedlig trekk til boliglånet?

Vi hjelper deg gjerne hvis du vil redusere det du betaler på lånet hver måned.

Når beløpet du ønsker å betale inn ekstra står på kontoen du vanligvis betaler lånet fra, sender du oss en sikker melding fra nett- eller mobilbanken. Så ordner vi resten.

Bruker du «Ekstra nedbetaling» endres løpetiden på lånet, ikke det månedlige trekket.

Kan jeg gjøre endringer selv på boliglånet?

Ja, du kan gjøre endringer på eksisterende boliglån i nett- og mobilbanken.

Slik gjør du:

  1. Gå til «Lån og kreditter» i menyen
  2. Klikk på lånet ditt
  3. Her får du frem flere valg for endring og informasjon

Du kan søke om avdragsfrihet, endre forfallsdato eller trekkonto og se nedbetalingsplan m.m.

Spare i sparekonto eller fond

Begge måtene å spare penger på har sine fordeler og begrensinger.

Sparing i sparekonto eller høyrentekonto er mer forutsigbart. En sparekonto krever ingen forkunnskaper eller spesiell interesse. Det er ingen gebyrer og honorarer på sparekontoene hos DinBANK.no.

I tillegg har du lettere tilgang på pengene du har spart opp i en sparekonto enn i ett fond.

Hvordan fungerer skatt på aksjesparekonto?

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og fond skattefritt, og du betaler først skatt når man tar ut gevinsten. Du kan ta ut det du selv har satt inn skattefritt, og ved uttak som overstiger innskutt beløp vil du måtte skatte av gevinsten. Fradrag for tap ved salg vil man først få når aksjesparekontoen avsluttes.
Flytting av ASK utløser ikke skatteplikt.

Hva gjør jeg hvis jeg har behov for pengene?

Det er fullt mulig å selge hele eller en andel av fondene sine når man ønsker. Dette kan du enkelt gjøre i Norne. Det er ingen krav om å ha pengene investert i en viss periode.

Hvor mye må man spare i fond?

Det er da ingen fasit på hvor mye man må spare i fond da dette er opp til hver enkelt. Fondene har et minstebeløp for kjøp på kr. 250. Ved kjøp av fond kan man sette inn et enkeltbeløp eller opprette en fast spareavtale.

Hva menes med ulike typer fond?

Det finnes flere ulike typer fond avhengig av hva de inneholder og hvordan de er forvaltet. Man kan investere i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse kan være aktivt eller passivt forvaltet. Aktiv forvaltning betyr at en forvalter har som mål å oppnå en høyere avkastning enn referanseindeksen over tid. Passiv forvaltning har som mål å oppnå samme avkastning som indeks og er billigere enn aktiv forvaltning.

Aksjefond består hovedsakelig av aksjer, og rentefond består i mesteparten av investeringer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Et kombinasjonsfond er et fond med en fordeling av disse to. Et eksempel på dette er et fond som investerer 50% i aksjer og 50% i rentepapirer.

Hva er fond og aksjer?

Fond:
Når man investerer i et fond fordeles pengene ut på flere mindre investeringer som til sammen utgjør et fond. Et fond forvaltes av profesjonelle forvaltere som setter sammen ulike investeringer med penger fra deg og andre sparere. Forvalteren reduserer risikoen ved å fordele pengen dine utover flere investeringer.
Fond kan settes sammen på ulike måter. Det kan være en kombinasjon av investeringer i en sektor som teknologi og helse, eller velges ut basert på om fondet er globalt eller kun skal bestå av norske investeringer.


Aksjer:
En aksje er en eierandel av et aksjeselskap. Ved kjøp av en aksje i et selskap blir man medeier av selskapet man investerer i. Eierandelen man får avhenger da av hvor mange aksjer man kjøper. Det er da et begrenset antall aksjer i et selskap og hver enkelt aksje i et selskap har lik verdi.

Hvordan flytte jeg fond fra annen bank?

Flytting av aksjesparekonto gjøres enkelt på Norne plattformen. Logg inn og velg FOND fra menyen i nettbanken. . Du vil da bli tatt videre til Norne hvor du vil kunne velge Opprett/Flytt til ASK. Her vil du få muligheten til å opprette en ny aksjesparekonto og samtidig overføre beholdningen du har på annen plattform helt kostnadsfritt.