Kan andre disponere kontoen min?

Nei, det er kun kontoeier som kan disponere en konto.