Hvordan reserverer jeg meg mot automatisk oppdatering av kortinformasjon?

Du kan reservere deg ved å sende en sikker melding fra nett- og mobilbanken eller ved å kontakte kundeservice.