Hvordan kan jeg betale eFaktura på vegne av andre?

Det har til nå vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke opprettes etter 1. desember 2021. Ønsker du at eFakturakravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar eFaktura fra.

For kunder som allerede mottar eFaktura på «vegne av andre», vil eFaktura fortsatt kunne mottas frem til 15. mai 2022, dersom bedriften som usteder eFaktura ikke stopper dette.