Hvordan fungerer skatt på aksjesparekonto?

Med en aksjesparekonto kan du handle aksjer og fond skattefritt, og du betaler først skatt når man tar ut gevinsten. Du kan ta ut det du selv har satt inn skattefritt, og ved uttak som overstiger innskutt beløp vil du måtte skatte av gevinsten. Fradrag for tap ved salg vil man først få når aksjesparekontoen avsluttes.
Flytting av ASK utløser ikke skatteplikt.