Hvilke krav stilles det for å få bankkort?

  • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger
  • Du må ha minst 2.000 kr på kontoen når kortet bestilles
  • Du må ha registrert likningstall i Norge for foregående år

Alle de tre nevnte kriteriene må være oppfylt for at du skal kunne bestille kort i DinBank.no. Du bestiller selv kort i nett- eller mobilbanken, i menyvalget «Kort» – «Bestill kort».