Hva menes med ulike typer fond?

Det finnes flere ulike typer fond avhengig av hva de inneholder og hvordan de er forvaltet. Man kan investere i aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse kan være aktivt eller passivt forvaltet. Aktiv forvaltning betyr at en forvalter har som mål å oppnå en høyere avkastning enn referanseindeksen over tid. Passiv forvaltning har som mål å oppnå samme avkastning som indeks og er billigere enn aktiv forvaltning.

Aksjefond består hovedsakelig av aksjer, og rentefond består i mesteparten av investeringer i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater. Et kombinasjonsfond er et fond med en fordeling av disse to. Et eksempel på dette er et fond som investerer 50% i aksjer og 50% i rentepapirer.