Hva er SWIFT/BIC kode og IBAN nummer?

BIC/SWIFT indikerer hvilken bank pengene skal til. BIC står for Bank Identifier Code.

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn.