Hva er fond og aksjer?

Fond:
Når man investerer i et fond fordeles pengene ut på flere mindre investeringer som til sammen utgjør et fond. Et fond forvaltes av profesjonelle forvaltere som setter sammen ulike investeringer med penger fra deg og andre sparere. Forvalteren reduserer risikoen ved å fordele pengen dine utover flere investeringer.
Fond kan settes sammen på ulike måter. Det kan være en kombinasjon av investeringer i en sektor som teknologi og helse, eller velges ut basert på om fondet er globalt eller kun skal bestå av norske investeringer.


Aksjer:
En aksje er en eierandel av et aksjeselskap. Ved kjøp av en aksje i et selskap blir man medeier av selskapet man investerer i. Eierandelen man får avhenger da av hvor mange aksjer man kjøper. Det er da et begrenset antall aksjer i et selskap og hver enkelt aksje i et selskap har lik verdi.