Godtas kausjon/realkausjon?

Nei, dessverre godtas ikke kausjon eller realkausjon.