Bestride en ukjent transaksjon

Har du oppdaget ukjente transaksjoner på konto eller kort kan du bestride dette.

En bestridelse av transaksjon, tidligere kalt reklamasjon, gjør du til vår eierbank, Sparebanken Øst.