Våre boliglån

Det er enkelt å søke lån på nett.


Boliglån Ung

Er du under 34 år så får du vår beste lånerente.

Søk boliglån ung


Boliglån

Vi tilbyr boliglån med god rente.

Søk boliglån


Flexikreditt

Gir deg mer frihet til å velge selv hva du skal bruke pengene på. Du ta sikkerhet i egen bolig og betaler renter av det du bruker.

Søk flexikreditt


Mellomfinansiering

Skal du kjøpe ny bolig og samtidig selge din gamle? Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpekontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt.

* I søknaden legger du inn i kommentarfeltet at du søker mellomfinansiering.

Søk mellomfinansiering *


Refinansiering

For deg som allerede er kunde hos oss og skal søke lån eller ønsker å øke ditt eksisterende lån i DinBANK.no.

* I søknaden legger du inn i kommentarfeltet at du søker refinansiering.

Søk refinanseringen *

 

Priser

Oversikt over priser finner du her

Spørsmål om boliglån

Du søker lån direkte på nettsiden. Trenger ikke være kunde for å søke.

Lønnsslipper (tre siste) og siste års skattemelding hentes automatisk inn i søknadsprosessen. Den kan også hentes inn i etterkant eller for medsøker ved å gi samtykke her.

Takst eller verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet, må sendes oss (dersom du har dette). Dette kan lastes opp i siste steget i prosessen.

Søknaden ferdigbehandles når dokumentasjonen er mottatt. Aksepter lånetilbudet, signér lånepapirene. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån.

DinBANK.no innvilger inntil 30 års løpetid på lån.

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Belåning kan være max innenfor 60 % av boligverdi.

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas.

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Flexikreditt: Er et lån med innvilget kredittramme. Ingen fast nedbetalingstid og ikke fast trekk av terminbeløp. Renten kapitaliseres hver måned av benyttet kreditt. Flexikreditten disponeres i nettbanken. Innvilges med sikkerhet innenfor 60 % av boligverdi.

Mellomfinansering: Når du skal bytte bolig, kan du søke mellomfinansiering i DinBANK.no. Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpekontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt. Omkostninger, se prisliste.

DinBANK.no er en gebyrfri bank og tar ingen gebyrer. Tinglysningsgebyr til Statens Kartverk må betales, se prisliste.

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi tar også pant i tomt og fritidsbolig. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i småbruk/landbrukseiendommer eller aksje- og obligasjonsleiligheter.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette iflg. Boliglånsforskriften fra Finansdepartementet 14.12.16.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån pr. sikkerhet.

Nei, dette godtas ikke.

For å behandle søknaden må vi ha dine tre siste lønnsslipper og siste års skattemelding. Dette hentes automatisk fra Skatteetaten. Søker du sammen med noen gjelder dette også for vedkommende. Man kan gi samtykke til banken for å hente inn lønnslipper og skattemelding her.

Legg også ved verdivurdering, takst, husleiekontrakt eller kjøpekontrakt dersom du har dette.
Du vil blir bedt om å laste opp dokumentasjonen i slutten av søknaden. Filtypene som støttes i opplastingsfunksjonen er pdf, jpg, jpeg, png og msg.

Credentials