IBAN

Regn ut ditt IBAN-nummer

Skal du motta penger eller betale til utlandet må du ha IBAN-nummer. Det finner du på kontoutskriften eller du kan regne det ut her. IBAN kalkulatoren fungerer kun med kontonummer fra denne banken.

IBAN kalkulator

Fyll inn ditt kontonr (11 siffer) for å finne ditt IBAN-nummer:

Spørsmål og svar om utenlandsbetaling

Hva er et IBAN nummer?

IBAN er en internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. Nummeret er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken i tillegg til 4 tall. IBAN står for International Bank Account Number. Skal du sende penger til en konto i utlandet må du få oppgitt IBAN nummer som skal brukes.

På fakturaer og brevark skal IBAN-nummeret skrives i grupper på 4 tegn. NOXX XXXX XXXX XXX

Hva må jeg ha klart ved en utenlandsbetaling?
  • IBAN eller kontonummer til mottaker
  • Mottakers navn og adresse
  • BIC/SWIFT til mottakers bankforbindelse samt bankens navn
  • Valutasort og beløp
  • Hva beløpet gjelder

Deretter angir du:

  • Hvordan omkostningene skal fordeles (omkostningskode)
  • Ordinær eller hastebetaling
  • Kode for myndighetsrapportering