eFaktura

Skrivebord med mye forskjellig

Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken

  • Enkelt og oversiktlig
  • Du slipper å skrive inn KID- og kontonummer

Du mottar eFaktura i alle betalingsflater du har for eksempel i nettbanken, mobilbanken eller i Vipps. Når du godkjenner eFakturaen, vil fakturaen bli betalt på forfallsdato. Alle godkjente eFakturaer finner du i betalingsarkivet.

Slik gjør du:

  1. Logg inn i nett- eller i mobilbanken
  2. Klikk på siden «Betalingsavtaler»
  3. Klikk på «Se eller endre avtale om å mottaregninger elektronisk». Fra denne siden bekrefter du om du ønsker å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle).

Slik fungerer eFaktura:

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til din(e) nettbank(er) som er registrert i ditt navn og fødselsnummer.

Tjenesten er bankuavhengig og du velger selv hvilken nettbank og konto du ønsker å betale fakturaen fra.

Du blir varslet

Du får en e-post fra fakturautsteder hvor det står at du har fått en eFaktura som må godkjennes. Du vil også få varsel om dette i nett- og mobilbank.

Avtaleoversikt

Informasjon om dine eFakturaer vises i nettbanken og i alle de betalingsflater som tilbyr visning og behandling av eFakturaer. Informasjon som vises kan variere.

Du kan reservere deg

Du kan reservere deg mot eFakturautstedere du ikke ønsker å motta eFaktura fra. Reservasjon legger du opp i nett- eller mobilbank.

Motta eFaktura «på vegne av»

Det har til nå vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke opprettes etter 1. desember 2021. Ønsker du at eFakturakravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar faktura fra.

For kunder som allerede mottar eFaktura på «vegne av andre», vil eFaktura fortsatt kunne mottas frem til 15. mai 2022, dersom bedriften som usteder eFaktura ikke stopper dette.

Spørsmål og svar

Hva er eFaktura?

eFaktura er en elektronisk faktura som sendes direkte til din(e) nettbank(er) som er registrert i ditt navn og fødselsnummer.

Tjenesten er bankuavhengig og du velger selv hvilken nettbank og konto du ønsker å betale fakturaen fra.

Ved bankbytte trenger du ikke avslutte avtalen eller opprette ny.

Fakturaen fremkommer i forfallsmappen i nettbanken og må godkjennes for betaling.

Opprettelse, endring og avslutning av eFaktura gjøres i nettbanken.

Hva gjør at ubehandlede eFaktura-krav vises i alle norske betalingsflater?

Dette er mulig fordi din betalingsflate henter informasjon fra bankenes felles avtale- og betalingskravregister. Når kravet er betalt, finner du informasjon om betalingen i den betalingsflaten du har betalt kravet i.

Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.

Hvordan gi generelt samtykke «Ja takk til alle» i nettbanken

Logg inn i nettbanken, naviger til siden «Betalingsavtaler». Klikk på «Se eller endre avtale om å motta regninger elektronisk». Fra denne siden bekrefter du at du ønsker å motta regninger elektronisk (Ja takk til alle).

Hvordan kan jeg betale eFaktura på vegne av andre?

Det har til nå vært mulig å etablere avtale om eFaktura som er adressert til andre enn deg selv; f. eks ektefelle, foreldre eller barn. Slike avtaler kan ikke opprettes etter 1. desember 2021. Ønsker du at eFakturakravet skal sendes til andre enn seg selv, må du avtale dette direkte med bedriften du mottar eFaktura fra.

For kunder som allerede mottar eFaktura på «vegne av andre», vil eFaktura fortsatt kunne mottas frem til 15. mai 2022, dersom bedriften som usteder eFaktura ikke stopper dette.

Hvorfor får jeg eFaktura i flere betalingsflater?

eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter. Når du har gitt generelt samtykke til å motta eFaktura, vil du se dine eFaktura i alle betalingsflater du benytter f.eks nettbanken, mobilbanken og Vipps.