Vi setter ned renten på boliglån

Nå setter vi ned renta med inntil 0,4 prosentpoeng med virkning fra 25. mai 2020 for eksisterende kunder. Laveste nominelle rente på boliglån vil være 1,59 %.

Alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post.

DinBank.no er en tjeneste levert av Sparebanken Øst som tilbyr boliglån og dagligbank til privatkunder.