Sikre eiendeler du er ekstra redd for


Har du spesielt verdifulle eiendeler, kan det være lurt å tegne en egen verdigjenstandsforsikring.

Mange tror at også spesielt kostbare gjenstander er dekket under innbo-, reise- eller uhellsforsikring, men det gjelder bare for et begrenset beløp. Har du verdigjenstander som du er ekstra redd for, bør du derfor tegne en egen forsikring på disse.

Med verdigjenstandsforsikring er du sikret å kunne få kjøpt tilsvarende gjenstand dersom uhellet skulle være ute. Forsikringen gjelder i hele verden og dekker de fleste skader som inntreffer plutselig og uforutsett. Erstatningen tar utgangspunkt i gjenskaffelsesprisen. Fra erstatningsoppgjøret trekkes en egenandel på 10 % av skadesummen, minimum kr 500.

Verdigjenstandsforsikring kan tegnes for alle objekter som faller innenfor kategoriene nedenfor med verdi over kr 5000:

Jente i bunad• klær, bunad
• TV-, foto- og videoutstyr
• kunst og antikviteter
• elektronisk utstyr og pc-utstyr
• musikkutstyr
• sportsutstyr
• hobby- og fritidsutstyr
• smykker, sølvtøy, ur m.m.
• høreapparat og briller

Sjekk pris og bestill forsikring >>

Credentials