Oppdatering av kundeopplysninger


Har du mottatt en SMS fra oss om oppdatering av kundeopplysninger, må du logge inn i nettbanken og besvare spørsmålene som dukker opp.

Bruker du ikke oss som bank lenger og ønsker å avslutte kundeforholdet, må du sende en sikker e-post fra nettbanken og be om at kundeforholdet slettes.

Credentials