Ny rentenedsettelse


For andre gang på en uke, setter vi ned renten på boliglån. Denne gangen settes renten ned med inntil 0,5 prosentpoeng. Totalt settes renten ned med inntil 1 prosentpoeng og laveste nominelle rente er boliglån UNG over 2 mill.  til 1,99 %.

På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd med utviklingen i pengemarkedet.

Den nye renteendringen vil tre i kraft fra 10. april og alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post.

Les også «En usikker tid for mange» for mer informasjon relatert til Korona.

Credentials