Eier du frittstående bolig?


Da bør du også skaffe deg husforsikring dersom du ikke allerede har gjort det.

Skulle huset bli utsatt for brann eller vannskader etter vær og vind vil vi hjelpe deg å få huset ditt tilbake. Det betyr at vi bygger nytt hus til deg, uavhengig av opprinnelig forsikringssum, husets alder og slitasje. Forsikringen dekker også rydding av eventuell branntomt.

Bestill Husforsikring

Dinbank.no leverer forsikringer gjennom Frende Forsikring og husforsikringen dekker følgende:

  • Brannskader
  • Vann- og rørskader
  • Innbrudd, tyveri og hærverk
  • Naturskade
  • Skade på hageområde (inkludert basseng)
  • Skader etter rotter/mus
  • Tap av utleieinntekter
  • Rettslig erstatningsansvar
  • Rettshjelp
  • Fullverdigaranti

Du kan velge mellom standard og utvidet dekning. For fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker, les mer på Frende sine nettsider.

Credentials