Fått brev om oppsigelse av kundeforhold?


I brevet viser vi til ditt kundeforhold i DinBANK.no, som i dag består av en konto som ikke er i bruk.

En gjennomgang av vårt kunderegister viser at vi mangler legitimasjon og/eller har mangelfulle kundeopplysninger om deg. Som bank er vi pålagt å ha disse opplysningene for å kunne tilby deg våre tjenester.

På grunn av manglende legitimasjon eller kundeopplysninger må vi dessverre varsle om at ditt kundeforhold sies opp med virkning fra 5. desember 2020, jf. finansavtaleloven § 21 (1).

Ønsker du å beholde kontoen må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Hører vi ikke noe fra deg innen fristen, vil kontoen bli avsluttet og eventuelt innestående beløp bli sendt deg i posten som en utbetalingsanvisning. Ønsker du å få eventuelt innestående beløp overført til konto i annen bank, ber vi deg ta kontakt med vårt kundesenter.

Vi ønsker å beholde deg som kunde og håper å høre fra deg innen fristen.

Credentials