Boliglån til besvær?


Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og har lagt frem en egen strategi for boligmarkedet.

Les mer

Credentials