Refinansiering av boliglån

Er refinansiering av boliglån aktuelt for deg? Hvis du har bodd i boligen og betalt ned på boliglånet en stund, er svaret ja. Har du flere lån i tillegg til boliglånet, som forbrukslån eller kredittgjeld, er svaret også ja. Har du en bolig du kan stille som sikkerhet er svaret faktisk ja i de fleste […]

Vi setter ned renten på boliglån

Nå setter vi ned renta med inntil 0,4 prosentpoeng med virkning fra 25. mai 2020 for eksisterende kunder. Laveste nominelle rente på boliglån vil være 1,59 %. Alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post. DinBank.no er en tjeneste levert av Sparebanken Øst som tilbyr boliglån og dagligbank til […]

Ny rentenedsettelse

I løpet av mars er boliglånsrenten satt ned to ganger. Totalt med inntil 1 prosentpoeng. Laveste nominelle rente er boliglån UNG over 2 mill. til 1,99 %. På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd […]