Nedbetalingsplan gir deg oversikt

Enkel oversikt over hva lånet faktisk koster

Når du tar opp et lån må du også betale det tilbake til den du låner penger av. En nedbetalingsplan hjelper deg med planleggingen og gir deg en enkel oversikt over hva lånet faktisk koster deg.

Den viser hvor mye du må betale måned for måned helt frem til lånet ditt er nedbetalt en gang i fremtiden.

Prøv deg frem med lånekalkulatoren

Prøv vår lånekalkulator og finn det lånet som passer for deg. Du må legge inn boligens verdi og egenkapital, og  eventuelt justere nedbetalingstiden. Noter deg at månedsbeløpet kun er et estimat, det kan komme tillegg som har innvirkning på din rente.

Hva er verdien på boligen?
Hva er egenkapitalen?
Hvor mye vil du låne?
Nominell rente i %
Nedbetalingstid
Fra rente gjelder Boliglån Ung – søknader vurderes individuelt.
Nedbetalingsplan

Nedbetalingstid

Jo kortere nedbetalingstid du velger på lånet ditt jo høyere er sum må du betale i måneden. Det kan være fristende å ta lang nedbetalingstid slik at du ikke betaler så mye hver måned, men merk deg da at lånet ditt i lengden blir dyrere på grunn av rentene du betaler. Et forbrukslån som har høy rente er lurt å nedbetale raskt, mens et boliglån gjerne har lengre nedbetalingstid med lavere rente og er dermed billigere å opprettholde.

Vanlig nedbetalingstid for et boliglån er 25 år, men du kan lett justere antall år i kalkulatoren. Da vil du se hvordan det månedlige beløpet endrer seg.

Månedlig kostnad/Terminbeløp

Tilbakebetalingen består av renter og avdrag.  Renter er hva det koster deg å låne pengene, mens avdrag er det beløpet som går til nedbetaling av lånebeløpet.

Tilbakebetaling av lån gjør du vanligvis ved å betale et likt beløp hver måned.

Avdragsdelen av dette beløpet øker år for år, mens den delen som er renter naturlig nok minker, siden rentene beregnes av det du har igjen å betale tilbake på lånet ditt.

Renter

Renter er prisen du betaler til banken for å få lov til å låne penger.  Når du bruker lånekalkulatoren vil du se at lån og det beløpet du betaler hver måned beregnes med en nominell rente.  Nominell rente tar ikke hensyn til gebyrer og provisjoner fordi dette kan variere fra lån til lån.

Effektiv rente derimot er en renteprosent som inkluderer gebyrer og provisjoner (etableringsgebyr og termingebyr). Dette er den reelle renten du skal forholde deg til, og det er den som vil fremkomme på nedbetalingsplanen.

Avdrag

Avdrag er altså det du reduserer lånet ditt med hver gang du betaler tilbake.  Dette gjør at du stadig reduserer gjelden din og til slutt ender opp med å ha nedbetalt hele lånet.  Beløpet du betaler i avdrag øker i takt med nedbetalingstiden.

Dersom du kommer opp i en vanskelig livssituasjon og får problemer med å betale lånet ditt en periode kan det være mulighet for midlertidig avdragsfrihet. Det vil si at låntaker kun betaler renter og ikke avdrag, slik at man kan kunne finne ut av den økonomiske situasjonen man er kommet opp i og kan gjøre nødvendige økonomiske tiltak for fremtiden.  Kommer du noen gang opp i en vanskelig situasjon, ta kontakt med banken så finner vi en ordning som vi begge kan leve med.

Ønsker du å betale ned lånet ditt raskere, kan du endre nedbetalingstiden underveis i låneperioden.  Da betaler du litt mer hver måned, men du blir også raskere ferdig og slipper noe rentekostnader.