Melde skade

Dersom det skjer et uhell, er det viktig at du melder inn ditt forsikringskrav til Frende Forsikring så snart som mulig slik at du kan få et raskt og effektivt skadeoppgjør.

Meld skade til Frende Forsikring

Du kan melde en forsikringsskade på flere måter:

Meld skade elektronisk

Ring Frende Forsikring på:

Send en e-post til: skadesenteret@frende.no

Credentials