Ny rentenedsettelse

I løpet av mars er boliglånsrenten satt ned to ganger. Totalt med inntil 1 prosentpoeng. Laveste nominelle rente er boliglån UNG over 2 mill. til 1,99 %.

På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd med utviklingen i pengemarkedet.

Den nye renteendringen vil tre i kraft fra 10. april 2020 og alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats i nettbanken eller per post.

Les også «En usikker tid for mange» for mer informasjon relatert til Korona.