Hvilke krav stilles det for å få Visa-kort i DinBANK.no?

  • Du kan ikke ha betalingsannmerkninger
  • Du må ha minst kr 2000 på kontoen når kortet bestilles
  • Du må ha registrert likningstall i Norge for foregående år

Alle de tre nevnte kriteriene må være oppfylt for at du skal kunne bestille kort i DinBANK.no. Du bestiller selv kort i nettbanken, i menyvalget «Kort» – «bestill kort». Velg mellom hvit eller rød farge på kortet.

Tips en venn om DinBANK.noTips en venn om DinBANK.no
Credentials