Fra når gjelder det?

1. april 2018 innførte Norge EU-direktivet om betalingstjenester omtalt som PSD2. Siste del av lovendringen trådte i kraft i 31.12.2020.

Credentials