Hvordan finner jeg betalingsmottakers SWIFT/BIC kode og IBAN-nr.?

Dette får du ved å kontakte betalingsmottaker.

Credentials