Kan banken bekrefte at en betaling er lagt opp til forfall?

Du kan i nett- og mobilbank finne betalinger i «Forfallsmappen».

Sparebanken Øst kan ikke se betalinger du har lagt inn hos andre banker før de er utførte.

Credentials