DinKONTO+

Høyrentekonto for beløp mellom kr 500.000 og kr 5.000.000.


 • Renten kapitaliseres årlig
 • Gebyrfrie uttak kan gjøres med 31 dagers varsel for hele eller deler av beløpet

DinKONTO+ er en sparekonto og det kan ikke knyttes betalingskort eller -avtaler til kontoen.

Se prisliste for rente

Opprett DinKONTO+

Vilkår

 • Konto i DinBANK.no kan opprettes av privatpersoner som er over 18 år og har BankID.
 • Du kan opprette kun én konto av typen DinKONTO+.
 • Det er ikke mulig å registrere disponenter på denne kontoen i DinBANK.no.
 • Opptjent rente på DinKONTO+ godskrives den 31.12. hvert år. Effektiv rente er lik nominell rente forutsatt at det kun gjøres uttak som er varslet.
 • Uttak/overføringer fra DinKONTO+ eller avslutning av kontoen krever at vi får beskjed via nettpostkassen i nettbanken. For gebyrfrie uttak må man varsle om uttak 31 dager i forkant. Det må påregnes inntil tre (3) løpedager i tillegg til de 31 varslingsdagene før beløpet overføres til en ordinær DinKONTO. Hvis dag for utbetaling er en helgedag eller helligdag, vil uttaket skje første påfølgende ordinære virkedag. Dersom uttaket ikke blir varslet, vil et uttaksgebyr på 5,0 % bli belastet kontoen.
 • Fjorårets rente er ikke gebyrfri. Det vil si at opptjent rente fra året før behandles med samme regler for uttak som saldoen ellers.
 • Det kan være inntil 12 varslede uttak på kontoen.
 • Det kan settes inn penger på kontoen selv om det er registrert varsel om uttak fra kontoen.
 • Dersom saldo kommer under kr 500.000 og for den delen av saldoen som overstiger  kr 5.000.000. blir renten satt til 0,50 %

Credentials