DinBANK Ung boliglån

DinBANK Ung er boliglån for unge (BLU) uten månedlige gebyrer!

  • Lån inntil 85 % av boligens markedsverdi
  • Gebyrfritt
  • Du må være under 34 år (Søker du sammen med noen holder det at en av dere er under 34 år)
  • Ingen krav til tilleggsprodukter

Logg deg inn i nettbanken for å søke lån. Hvis du ikke har nettbank, får du det ved å bli kunde. Medlåntaker må også være kunde.

Søk om lån Bli kunde

Sjekk hvor mye lånet vil koste

Finn ut hvor mye du trenger å låne og hva lånet vil koste.
Prøv lånekalkulatoren

Ofte stilte spørsmål om boliglån

  • Du og eventuelt din medlåntaker må være kunde før du kan søke lån
  • Ha BankID eller BankID på mobil klar for bruk underveis i prosessen. Da vil informasjon fra skattemeldingen, eiendommer du eventuelt eier idag og annen kontaktinformasjon hentes frem i løpet av søknadsprosessen. Juster denne informasjon hvis det ikke stemmer med dagens situasjon.
  • Informasjon om eventuelt lån som skal innfris legges inn underveis i søknaden
  • Søknaden vurderes og vi sender deg et tilbud
  • Etter at du har signert og returnert tilbudet blir pantedokumentene tinglyst
  • Lånet utbetales

Boliglånet flytter vi for deg når du søker og får innvilget lån hos oss. I første steget velger du «Flytte lån fra annen bank» under valget «Låneformål».

For å søke lån må du først bli kunde. Det blir du her.
Medlåntaker må også være kunde.

Lønnsslipper (tre siste) og siste års skattemelding hentes automatisk inn i søknadsprosessen. Den kan også hentes inn i etterkant eller for medsøker ved å gi samtykke her.

Takst eller verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet, må sendes oss (dersom du har dette). Dette kan lastes opp i siste steget i prosessen.

Søknaden ferdigbehandles når dokumentasjonen er mottatt. Aksepter lånetilbudet, signér lånepapirene. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån.

DinBANK innvilger inntil 30 års løpetid på lån.

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Lånet kan maks være innenfor 60 % av boligverdi.

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas.

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Rammelån: Er et lån med innvilget kredittramme. Ingen fast nedbetalingstid og ikke fast trekk av terminbeløp. Renten kapitaliseres hver måned av benyttet kreditt. Rammelånet disponeres i nettbanken. Innvilges med sikkerhet innenfor 60 % av boligverdi.

Mellomfinansering: Når du skal bytte bolig, kan du søke mellomfinansiering i DinBANK. Kravet er at du har solgt din nåværende bolig slik at kjøpekontrakt kan fremlegges både for salgs- og kjøpsobjekt. Omkostninger, se prisliste.

DinBANK er gebyrfri, men tinglysningsgebyr til Statens Kartverk må betales, se prisliste.

Du må stille pant i selveiet bolig, selveierleilighet eller borettslag. Vi tar også pant i tomt og fritidsbolig. Vi forutsetter 1. prioritets pant i bolig og tar forbehold om godkjennelse av panteobjektet.

Det tas ikke pant i småbruk/landbrukseiendommer eller aksje- og obligasjonsleiligheter.

Lån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune kan ikke overstige 60 % av boligverdi. Dette iflg. Boliglånsforskriften fra Finansdepartementet 14.12.16.

Kunder som ønsker lån med sikkerhet i flere eiendommer vil få tilbud om ett lån pr. sikkerhet.

Nei, dessverre godtas ikke kausjon eller realkausjon hos Sparebanken Øst – DinBANK.

For å behandle søknaden må vi ha dine tre siste lønnsslipper og siste års skattemelding. Dette hentes automatisk fra Skatteetaten. Søker du sammen med noen gjelder dette også for vedkommende. Man kan gi samtykke til at Sparebanken Øst henter inn lønnslipper og skattemelding.

Legg også ved verdivurdering, takst, husleiekontrakt eller kjøpekontrakt dersom du har dette.
Du vil blir bedt om å laste opp dokumentasjonen i slutten av søknaden. Filtypene som støttes i opplastingsfunksjonen er pdf, jpg, jpeg, png og msg.

Vi utsteder dessverre ikke finansieringsbevis.

På rammelån er det ingen fast nedbetalingsplan. Renter av beløpet du har brukt belastes automatisk rammelånskontoen den 1. hver måned. Så lenge du er innenfor rammen du søkte om trenger du ikke innbetale noe. Du bestemmer selv når du vil betale avdrag.

Pass på at du har kontroll på nedbetalingen av rammelånet. Vi anbefaler at du setter opp fast betaling for å sikre at lånet blir mindre.

Du kan bruke lånekalkulatoren for å beregne månedlige renter og avdrag, i tillegg kan du sette en nedbetalingstid.

Credentials