Boliglån til besvær?

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og har lagt frem en egen strategi for boligmarkedet.– Myndighetene er redde for at nordmenn skal låne seg blakke. At iveren etter å få seg selveid tak over hodet skal bli for stor og at lav rente og mangel på bosteder i pressområder har ført til bobletilstander.Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst Så for å stagge galopperende boligpriser la Finansdepartementet tidligere i år frem “Strategi for boligmarkedet”, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst (bildet).

Han mener at dokumentet er viktig for oss som bor i et pressområde, fordi det gir innblikk i hvordan rammevilkårene for boligutviklingen vil påvirke våre lokalsamfunn. – Strategien er uvanlig konkret når det gjelder tiltak og det blir spennende å følge med på gjennomføringen.

Regjeringens ambisjon er tydelig og allerede på side 1 står det å lese: “Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig. Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet. Og det handler om mental og økonomisk trygghet”.

Hvordan vil Regjeringen løse ambisjonen? Med raskere, enklere og billigere boligbygging.

Raskere behandling skal koste mer
Ifølge Regjeringens strategidokument skal det iverksettes syv ulike tiltak for å få raskere planprosesser og styrking av lokaldemokratiet.

– En detaljorientert leser vil blant annet se at Regjeringen (tiltak nr. 4) vil vurdere å gi kommunene adgang til å kreve gebyr for behandling av områderegulering der private har utarbeidet planforslaget. Gebyrinntektene er tenkt benyttet til å øke kommunene sin plankapasitet. Altså skal det koste mer for å få raskere behandling, sier Strand og tilføyer: – Jeg håper kommunalt byråkrati tenker på samme måte. Det ville vært synd om det både ble dyrere og mer byråkratisk.

Videre er det Regjeringens mål å forenkle byggtekniske krav og øke produktiviteten. Hovedtonen under disse punktene er at økt forutsigbarhet, mer oversiktlighet, reduserte kostnader for utbygger, forenkling og justeringer av krav i TEK (byggteknisk forskrift) samt digitalisering innenfor plan- og bygningsrettsområdet og ny løsning for e-tinglysning vil bidra til å nå målene. Regjeringen vil gjøre det billigere og enklere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleieboliger.

– Jeg gleder meg til å se resultatene i “våre” kommuner. Jeg imøteser økt forutsigbarhet, forenkling, effektive løsninger og billigere og raskere behandling i Drammen og i Eiker-kommunene, sier Strand.

Tiltak for økt boligbygging
– Regjeringen har fire tiltak for økt boligbygging i pressområder, vårt område! Kommunestruktur, ansvar for kollektivtransport og vurdering av kommunenes inntektssystem fremstår som et utydelig signal og en “sekkepost” hvor kommunesammenslåing gjøres til et poeng. Ønske om medvirkning til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging vil gi kommunene støtte fra Regjeringen når valg skal tas, sier Strand.

– Det blir spennende å se om noe skjer. Hva med Marienlyst-saken, Konnerud-nedføringen, sykehus-saken, kollektivtrafikkens (les bussenes) samhandling med privatbilister, Åssiden-utbyggingen? Drammen kommune trenger den støtten de kan få. Regjering! Når kommer dere?

Vil forebygge gjeldsproblemer
I tillegg vil Regjeringen arbeide for å forebygge gjeldsproblemer gjennom tiltak rettet mot å øke kunnskapen om personlig økonomi, med vekt på unge voksne. Dette er svært bra, mener Strand.

– Sparebanken Øst er i gang med det samme. Vi samarbeider med Ungt Entreprenørskap og har gjennomført mange timelange økter med hundrevis av ungdommer for å øke kunnskapen og forståelsen om hvor viktig “personlig økonomi” er.

Bankene har også fått sitt ansvar plassert. Forskrift om krav til nye boliglån skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. – Kravet om å ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng er godt tenkt, men virker meningsløst og henger ikke på greip i dagens rentemarked. “Alle” mener at renten vil være lav LENGE! Fordi de dårlige tidene kommer, fordi krisen vil nå oss også, sier Strand.

– En boligkjøper kan ikke låne mer enn 85 % av boligens verdi, men kan påta seg “nesten” ubegrenset forbruksgjeld. Jeg forstår selvsagt behovet for å begrense tilgangen på kreditt, men hvorfor begrense adgangen på lån til fornuftig pris når forbrukslån og kortkreditter kastes etter deg?

Det er mange aktører som er utpekt til å bidra for å oppfylle regjeringens mål:

Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig.

Fylket, kommunene, utbyggere og grunneiere er invitert med. Jeg håper dere tar utfordringen fra Regjeringen?

-Sparebanken Øst har bidratt til økonomisk utvikling og til boligutviklingen i vårt lokalsamfunn i snart 175 år. Vi skal gjøre vår del av jobben!

Les hele dokumentet «Strategi for boligmarkedet» her

Credentials