Betalingsfrister

– oppgjør mot NICS (banknæringens felles interbanksystem)

Det er 5 betalingsoppgjør pr. dag på virkedager.
Disse oppgjørene/avregningene har følgende tidsfrister:

Tidspunkt for ferdig oppgjør Tidsfrist for kunder Straksbetaling
07:00 00:00 00:30
10:30 08:45
12:30 10:00 10:30
15:00 11:30 12:00
17:00 14:00 14:00
Credentials